För mer information: info@amfibiekaren.se

Vårens övningar

Januari:       27/1
                    28/1 Intro för nya

Februari:       9-16/2 Vinterläger

Mars:             25-25/3

April:             7-8/4

Maj:              10-13/5 Vårläger

Utr: M/90 + all övrig utrustning.

Mer info och anmälan till övningarna sker till,
lg.blidberg@forsvarsutbildarna.se alt. ungdomsledare@amfibiekarsforeningen.se

Reviderad 2017-08-14
Synpunkter var vänlig kontakta
info@amfibiekarsforeningen.se
Back to Top