För mer information: info@amfibiekarsforeningen.se

Höstens övningar

September: 10/9

Oktober:      7-8/10

November:      24-5/11

December:        2-3/12

            

 

Utr: M/90 + all övrig utrustning.

Mer info och anmälan till övningarna sker till,
mikael.date@forsvarsutbildarna.se alt. ungdomsledare@amfibiekarsforeningen.se

Reviderad 2017-08-14
Synpunkter var vänlig kontakta
info@amfibiekarsforeningen.se
Back to Top